Thông tin về Hội thảo Công bố “Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam- Số 7, quý 3/2015″

Print Friendly

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2015, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổng cục Thống kê tổ chức Hội thảo công bố “Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam- Số 7, quý 3/2015″.

  • Thời gian: 14h00- 16h30 ngày 24/12/2015 (thứ năm)
  • Địa điểm: Hội trường tầng 2, nhà F, Viện Khoa học Lao động và Xã hội, số 2 Đinh Lễ,  Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  • Chủ trì Hội thảo: Ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.

    Ban biên tập “Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam” trân trọng kính mời các tổ chức/cá nhân quan tâm đến dự Hội thảo công bố Bản tin.

  Đề nghị Quý Đại biểu có nhu cầu tham dự Hội thảo đăng ký theo địa chỉ bantinTTLD@molisa.gov.vn hoặc điện thoại 04.38240601/0976824450 trước ngày 23/12/2015.

    Ban Biên tập Bản tin trân trọng kính báo./.