Hội nghị tổng kết năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Viện Khoa học Lao động và Xã hội

Print Friendly

Ngày 29/12/2015, Viện Khoa học Lao động và Xã hội đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Thay mặt lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp đã tới dự và chủ trì hội nghị. Tham dự còn có đại diện các Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ.

IMG_6731

Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp và Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội Nguyễn Thị Lan Hương chủ trì hội nghị

Theo báo cáo của Viện Khoa học Lao động và Xã hội, năm 2015, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ, Viện Khoa học Lao động và Xã hội tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Viện nghiên cứu đầu ngành, tập trung triển khai hoạt động nghiên cứu, cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ công tác hoạch định chính sách của ngành. Cụ thể: Thực hiện tốt vai trò thường trực tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 70/NQ-CP; Xây dựng và xuất bản “Bản tin Cập nhật thị trường lao động”; Tiếp tục đầu mối để nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến lao động, việc làm và an sinh xã hội; Tích cực tham gia Hội nghị Bộ trưởng lao động Á- Âu ở Bungari theo chỉ đạo của Bộ; Xây dựng các báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chiến lược Khoa học và Công nghệ của Bộ, Báo cáo tổng kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 20/NQ-TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế, Nghị quyết 46/NQ-CP của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-TƯ; Chủ động xây dựng chiến lược về khoa học và công nghệ của Bộ giai đoạn 2016- 2025, hiện nay đang chuẩn bị trình xin ý kiến các đơn vị thuộc Bộ.

IMG_6604

Ông Lê Ngự Bình, Phó viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội trình bày báo cáo tổng kết Viện

IMG_6619

Viện trưởng PGS.TS Nguyễn Thị Lan Hương đánh giá: Năm 2015, hoạt động nghiên cứu của Viện đã được triển khai theo đúng yêu cầu, tiến độ và đảm bảo về chất lượng nghiên cứu. Thực hiện chủ trương gắn nghiên cứu khoa học với vị trí việc làm, Viện đã xây  dựng và thực hiện 16 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ; triển khai nghiên cứu 43 đề tài/dự án hợp tác với các cơ quan, đơn vị trong nước và với các tổ chức quốc tế…Viện đã xuất bản 1 số ấn phẩm khoa học, đồng thời thành lập Ban biên tập để chắt lọc lại các nghiên cứu (dựa vào đề tài nghiên cứu của Viện và của Bộ), dự kiến sẽ cho ra mắt 04 số bản tin chắt lọc chính sách vào năm 2016 bên cạnh các nhiệm vụ trọng tâm khác.

IMG_6634

Hội nghị cũng đã thu được 13 ý kiến đóng góp từ các đơn vị liên quan thuộc Bộ, đánh giá cao những đóng góp của Viện Khoa học Lao động và Xã hội trong năm 2015 vào các hoạt động chung của Bộ đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục được hợp tác với Viện trong năm 2016.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp biểu dương những kết quả hoạt động của Viện trong năm 2015: Các nghiên cứu của Viện đã từng bước đáp ứng yêu cầu của Bộ về cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc hoạch định chiến lược và chính sách phát triển trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, đồng thời góp phần củng cố mạng lưới hợp tác nghiên cứu, tăng cường uy tín và vị thế của Viện và Bộ trong lĩnh vực lao động và xã hội.

IMG_6661

Đánh giá về kế hoạch triển khai công việc năm 2016, Thứ trưởng nhấn mạnh về việc: Viện cần chú trọng quan tâm hơn về chất lượng các công trình nghiên cứu để xứng đáng với vị thế là Viện nghiên cứu đầu ngành. Năm 2016 là năm bản lề quan trọng triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016- 2020; là năm khởi động của Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và Việt Nam tham gia hiệp định TPP. Đối với Bộ, đây cũng là năm triển khai các Luật cơ bản (Luật Bảo hiểm xã hội, An toàn vệ sinh lao động, Luật Giáo dục nghề nghiệp,..); xây dựng một số Luật  như sửa đổi Bộ Luật lao động, Luật tiền lương tối thiểu, Luật về trợ giúp xã hội, Luật về lao động người Việt Nam làm việc ở nước ngoài, Nghị định về người nước ngoài làm việc ở Việt Nam,… chính vì vậy, Viện Khoa học Lao động và Xã hội cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các đơn vị, Cục, Vụ để xác định những nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên thực hiện.