Thông tin Hội thảo: “Bản tin Cập nhật thị trường lao động Việt Nam – Số 11, quý 3/2016″

Print Friendly

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2016, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thảo công bố “Bản tin Cập nhật thị trường lao động Việt Nam – Số 11, quý 3/2016″.

• Thời gian: 13h30- 16h00 ngày 02/12/2016 (thứ Sáu)
• Địa điểm: Hội trường tầng 2, nhà F, Viện Khoa học Lao động và Xã hội, số 2 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
• Chủ trì Hội thảo: Ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.

Ban biên tập “Bản tin Cập nhật thị trường lao động Việt Nam” trân trọng kính mời các tổ chức/cá nhân quan tâm đến dự Hội thảo công bố Bản tin.
Đề nghị Quý Đại biểu có nhu cầu tham dự Hội thảo đăng ký theo địa chỉ bantinTTLD@molisa.gov.vn hoặc điện thoại 04.3824.0601/0165.875.1295/ 0902.180.891 trước ngày 01/12/2016.
Ban Biên tập Bản tin trân trọng kính báo./.