Viện Khoa học Lao động và Xã hội tổ chức “Hội nghị tổng kết cuối năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017”

Print Friendly

Ngày 6/1/2017, Viện Khoa học Lao động và Xã hội (KHLĐXH) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết đánh giá hoạt động năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp và đại diện các Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ.

IMG_4921

Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp và Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội Đào Quang Vinh chủ trì hội nghị

Theo báo cáo của Viện Khoa học Lao động và Xã hội, năm 2016, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ, Viện Khoa học Lao động và Xã hội tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Viện nghiên cứu đầu ngành, tập trung triển khai hoạt động nghiên cứu cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ công tác hoạch định chính sách của ngành. Cụ thể: Viện đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và hoàn thành tốt vai trò đầu mối trong theo dõi thực hiện Nghị quyết số 70 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020; tham gia Hội đồng Tiền lương quốc gia, Tổ biên soạn Báo cáo Công ước quốc tế về quyền trẻ em, tổ xây dựng Đề án Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; Chủ trì xây dựng và công bố các bản tin cập nhật thị trường lao động; Xây dựng báo cáo đánh giá tác động hội nhập trong lĩnh vực lao động – xã hội; Xây dựng 10 báo cáo giúp lãnh đạo Bộ trình các cơ quan Đảng và Chính phủ; Chuẩn bị các báo cáo trình lãnh đạo Bộ; Tham mưu trình lãnh đạo Bộ ban hành các văn bản liên quan đến hoạt động khoa học công nghệ.

Đối với công tác quản lý khoa học, Viện đã được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu đổi mới cơ chế hoạt động khoa học công nghệ. Các hoạt động nghiên cứu đã bám sát nhiệm vụ của ngành, cung cấp kịp thời cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ công tác quản lý và hoạch định chính sách. Cụ thể, trong năm Viện đã triển khai thực hiện 46 đề tài/dự án, đồng thời, Viện cũng đã có những hợp tác đối với các đối tác trong và ngoài nước, các trường đại học trong các hoạt động tư vấn nghiên cứu, đào tạo thuộc lĩnh vực lao động và xã hội.

IMG_4923

Ông Lê Ngự Bình, Phó viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hộitrình bày báo cáo tổng kết Viện

Hội nghị cũng đã thu được một số ý kiến đóng góp từ các đơn vị liên quan thuộc Bộ, đánh giá cao những đóng góp của Viện Khoa học Lao động và Xã hội trong năm 2016 vào các hoạt động chung của Bộ đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục được hợp tác với Viện trong năm 2017.

IMG_4931

IMG_4942

IMG_4946

IMG_4948

IMG_4957

Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp biểu dương những kết quả hoạt động của Viện trong năm 2016. Về cơ bản, các đề tài, dự án Viện nghiên cứu đều bao phủ hầu khắp các lĩnh vực thuộc Bộ, chất lượng được đánh giá khá tốt. Đặc biệt trong tình hình khó khăn, hạn chế về tài chính, Viện đã linh hoạt trong hợp tác để tìm kiếm nguồn lực. Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng nhấn mạnh Viện cần phải chú trọng hơn về có các nghiên cứu đón đầu, cần đi vào trọng tâm. Do đó, bên cạnh việc thực hiện những nhiệm vụ chính trị Bộ giao, tới đây, Viện KHLĐXH cần phải có các nghiên cứu chất lượng để chuyển hóa về mặt luật pháp, chính sách chứ không đơn thuần tham gia góp ý kiến. Đồng thời, Viện phải làm việc cụ thể với các đơn vị trong Bộ để có đề xuất nghiên cứu những nội dung, đề tài thiết thực, có tính chất đón đầu, định hướng và cảnh báo. Về mặt nhân sự, lãnh đạo Bộ yêu cầu Viện có chiến lược sử dụng cán bộ một cách hài hòa, nhằm huy động tối đa năng lực, chuyên môn của đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học, trở thành những chuyên gia trong từng lĩnh vực nghiên cứu./.