Thông tin Hội thảo: Bản tin Cập nhật thị trường lao động Việt Nam số 12, quý 4/2016

Print Friendly

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2017, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổng cục Thống kê tổ chức Hội thảo công bố “Bản tin Cập nhật Thị trường lao động Việt Nam – Số 12, quý 4/2016″.

• Thời gian: 8h30 – 11h00 ngày 29/3/2017 (thứ Tư)
• Địa điểm: Hội trường tầng 2, nhà F, Viện Khoa học Lao động và Xã hội, số 2 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
• Chủ trì Hội thảo: Ông Đào Quang Vinh, Viện trưởng, Viện Khoa học Lao động và Xã hội.

Ban biên tập “Bản tin Cập nhật Thị trường lao động Việt Nam” trân trọng kính mời các tổ chức/cá nhân quan tâm đến dự Hội thảo công bố Bản tin.
Đề nghị Quý Đại biểu có nhu cầu tham dự Hội thảo đăng ký theo địa chỉ bantinTTLD@molisa.gov.vn hoặc điện thoại 0165.875.1295/ 0902.906.989 trước ngày 28/3/2017.
Ban Biên tập Bản tin trân trọng kính báo./.