Thông tin Hội thảo: “Đo lường công việc không được trả công theo giới: Xem xét dưới phạm vi kinh tế vĩ mô và hộ gia đình”

Print Friendly

Trong khuôn khổ dự án “Đo lường công việc không được trả lương của phụ nữ” do Tổ chức nghiên cứu phát triển quốc tế Canada (IDRC) tài trợ, Viện Khoa học Lao động và Xã hội phối hợp cùng với Trường Đại học Cape Town (UCT), Tổ chức nghiên cứu phát triển quốc tế Canada (IDRC) tổ chức Hội thảo: “Đo lường công việc không được trả công theo giới: Xem xét dưới phạm vi kinh tế vĩ mô và hộ gia đình”.

Mục tiêu của hội thảo: (i) rà soát các nghiên cứu trong nước và quốc tế về công việc không được trả công của phụ nữ và trẻ em gái; (ii) chia sẻ những phát hiện và phương pháp luận của nghiên cứu về đo lường công việc không được trả công theo giới; (iii) đề xuất các khuyến nghị chính sách nhằm tăng cường bình đẳng giới ở Việt Nam.

Thời gian: 13h00 – 17h00 ngày 29/3/2017 (thứ tư)

Địa điểm: Khách sạn Hilton, số 1 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Viện Khoa học Lao động và Xã hội trân trọng kính mời các tổ chức/cá nhân quan tâm đến dự Hội thảo.

Đề nghị Quý Đại biểu có nhu cầu tham dự Hội thảo đăng ký với bà Nguyễn Thị Hải Yến (haiyenvp87@gmail.com, sđt: 0944.742.066)

Viện Khoa học Lao động và Xã hội trân trọng kính báo.