Bản tin Cập nhật Thị trường lao động Việt Nam – Số 13, quý 1/2017

Print Friendly

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2017, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổng cục Thống kê tổ chức Hội thảo công bố “Bản tin Cập nhật Thị trường lao động Việt Nam – Số 13, quý 1/2017″.
• Thời gian: 13h30 – 16h30 ngày 09/6/2017 (thứ Sáu)
• Địa điểm: Hội trường tầng 2, nhà F, Viện Khoa học Lao động và Xã hội, số 2 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
• Chủ trì Hội thảo: Ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Ban biên tập “Bản tin Cập nhật Thị trường lao động Việt Nam” trân trọng kính mời các tổ chức/cá nhân quan tâm đến dự Hội thảo công bố Bản tin.
Đề nghị Quý Đại biểu có nhu cầu tham dự Hội thảo đăng ký theo địa chỉ bantinTTLD@molisa.gov.vn hoặc điện thoại 0165.875.1295/ 0902.906.989 trước ngày 08/6/2017.
Ban Biên tập Bản tin trân trọng kính báo./.