Liên hệ

VIỆN KHOA HỌC LAO ĐỘNG VÀ XÃ HỘI

Giấy phép số – 455/GP-BC do Cục Báo Chí-Bộ Văn Hóa Thông Tin số cấp ngày 18/10/2004
Địa chỉ: Số 2 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: +84-4-38.242.074/38.240.723 (Vietnam)           Tel: +84-4-38.246.176/38.269.699 (English)
Fax: +84-4-38.269.733           Email: Vkhld@ilssa.org.vn

Name:*
E-mail:
Subject:
Message: