Bản tin cập nhật thị trường lao động (Số 1 – Quý IV/2013; Số 2 – Quý I/2014; Số 3 – Quý II/2014)

13/07/2015 00:00:00

ập nhật và phân tích những thay đổi về số lượng, cơ cấu của một số yếu tố trên thị trường lao động như: cung – cầu lao động, chất lượng việc làm, tiền lương, thu nhập, thất nghiệp và thiếu việc làm, kết nối cung – cầu

Print Friendly

Mục tiêu

Bản tin cập nhật và phân tích những thay đổi về số lượng, cơ cấu của một số yếu tố trên thị trường lao động như: cung – cầu lao động, chất lượng việc làm, tiền lương, thu nhập, thất nghiệp và thiếu việc làm, kết nối cung – cầu..v.v..và xu hướng TTLĐ hàng Quý. Từ đó chỉ ra vấn đề nổi cộm, cảnh báo các tồn tại, đưa ra các khuyến nghị trong hoạch định và triển khai thực hiện chính sách về LĐ-VL và TTLĐ.

Những phát hiện chính

  • Quý 4/2013, tăng trưởng kinh tế đã có tín hiệu phục hồi, thị trường lao động có dấu hiệu tích cực. Lực lượng lao động đạt 53,69 triệu người. Chất lượng của LLLĐ thấp và có sự cải thiện chậm. Lao động có việc làm cả nước đạt 52,79 triệu người. Mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế đã được cải thiện nhưng chưa có tác động mạnh đến khả năng tạo việc làm của nền kinh tế. Các ngành có số lượng việc làm giảm nhiều nhất là: ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản; ngành vận tải và kho bãi; khai khoáng..v.v.. Tiền lương, thu nhập của người lao động tăng nhẹ. Đến hết năm 2013, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp ước đạt 8,535 triệu người.
  • Quý 1/2014, nền kinh tế tiếp tục duy trì sự ổn định và phục hồi mặc dù một số chỉ tiêu chưa đạt được như kỳ vọng. Lực lượng lao động giảm 118 nghìn người so với Q4/2013. Tỷ lệ lao động có CMKT không đồng đều giữa các ngành kinh tế và khu vực kinh tế. Tổng số người có việc làm là 52,5 triệu người. Tỷ trọng lao động gia đình tăng nhanh so với Quý 4/2013, phản ánh khó khăn của thị trường lao động trong thời kỳ suy giảm tăng trưởng. Thu nhập bình quân/tháng của lao động làm công ăn lương là 4,8 triệu đồng, tăng 534 nghìn đồng so với Q4/2013 do có các khoản thưởng nhân dịp Tết. Mặc dù số vụ, số người bị tai nạn giảm, song mức độ nghiêm trọng có xu hướng tăng. Nhóm lao động trình độ cao tiếp tục khó khăn khi tìm việc làm. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đến hết Quý là 8,6 triệu người.
  • Quý 2/2014, kinh tế vĩ mô từng bước ổn định và tạo đà cho phục hồi tăng trưởng. Quy mô lực lượng lao động đạt 53,7 triệu người. Sự tăng chậm của LLLĐ làm giảm áp lực việc làm. Tính đến hết Quý, cả nước có 52,8 triệu lao động đang làm việc, ngành “Công nghiệp chế biến, chế tạo” và “Xây dựng” phục hồi, đóng góp chính cho tăng trưởng việc làm. Giữa đào tạo và sử dụng lao động hiện nay có sự mất cân đối giữa. Thu nhập của người lao động tiếp tục ổn định nhưng tỷ trọng lao động có thu nhập thấp còn cao. Thất nghiệp và thiếu việc làm giảm, đạt mức thấp nhất trong một năm qua. Tổng số lao động đang tham gia BHXH là 11,2 triệu người. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đến hết Quý là 8,8 triệu người.