Bản tin Cập nhật Thị trường lao động Việt Nam – Số 21, quý 1/2019

08/07/2019 13:45:08

 

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2019, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổng cục Thống kê tổ chức Hội thảo công bố “Bản tin Cập nhật Thị trường lao động Việt Nam - số 21, quý 1/2019”.

- Thời gian: 13h30 – 15h30, thứ Tư, ngày 10/7/2019.

- Địa điểm: Phòng 111, Nhà A, Bộ LĐTBXH, số 2 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Chủ trì hội thảo: Ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ban biên tập Bản tin Cập nhật Thị trường lao động Việt Nam trân trọng kính mời các tổ chức/cá nhân quan tâm đến dự Hội thảo công bố Bản tin.

Ban biên tập Bản tin trân trọng kính báo./.