Báo cáo khảo sát: Xác định các biện pháp hỗ trợ NLĐ có thu nhập thấp trong các nhà máy/cơ sở cung cấp nguyên liệu thô phục vụ chế biến ...

17/04/2018 09:37:34

Báo cáo khảo sát: Xác định các biện pháp hỗ trợ người lao động có thu nhập thấp trong các nhà máy/cơ sở cung cấp nguyên liệu thô phục vụ chế biến và xuất khẩu sang thị trường châu Âu