Cải tiến ấn phẩm Bản tin Cập nhật thị trường lao động Việt Nam hàng quý

21/09/2021 12:26:00

 Viện Khoa học Lao động và Xã hội với sự hỗ trợ kỹ thuật của ILO đã cải tiến ấn phẩm Bản tin Cập nhật thị trường lao động Việt Nam hàng quý để đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời, phản ánh diễn biến của TTLĐ một cách tốt hơn.

Xin giới thiệu với quý độc giả bản Quý 1/2021 và Quý 2/2021, rất mong nhận được ý kiến của độc giả để Ban biên tập có thể xây dựng và công bố phiên bản này trong thời gian sớm nhất.
 
 Ý kiến góp ý xin gửi về Ban biên tập: lanct@molisa.gov.vn; Tel:84.24.39361807 Fax: 84.24.38269733
Trân trọng cảm ơn!