Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học Lao động và Xã hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

17/06/2020 19:58:39

 

Ngày 12/6/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Viện Khoa học Lao động và Xã hội trực thuộc Đảng bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trịnh Minh Chí, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 397-KH/ĐU ngày 25/11/2019 của Đảng ủy Bộ về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trí tuệ”, Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học Lao động và Xã hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành với 4 nội dung: (1) Tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025; (2) Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ Bộ lần thứ IX; (3) Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và (4) Bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Báo cáo chính trị trình Đại hội đã nêu bật kết quả triển khai nhiệm vụ trên các mặt công tác của nhiệm kỳ 2015 - 2020 như lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đã đạt kết quả cao theo chương trình, kế hoạch đã đề ra; Công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều thành tích quan trọng; công tác chính trị, tư tưởng được đặc biệt chú trọng, phương pháp, nội dung tuyên truyền có nhiều đổi mới, thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng một cách nghiêm túc đã góp phần đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sức chiến đấu của đảng bộ, chi bộ, đảng viên được nâng lên, phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc được cải tiến; chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; tự phê bình và phê bình được tăng cường.

Đồng chí Trịnh Minh Chí, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trịnh Minh Chí, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội và bày tỏ sự nhất trí cao với Báo cáo chính trị của Đảng bộ Viện nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Bộ cũng đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Viện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị như các nghiên cứu chiến lược, tổng kết thực tiễn, tổng kết nghị quyết nhằm cung cấp các luận cứ khoa học cho Bộ trong tham mưu, ban hành chính sách của ngành hợp với lòng dân.

 

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Về phương hướng nhiệm kỳ tới, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Bộ yêu cầu, Đảng ủy Viện tiếp tục kế thừa, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trí tuệ, chủ động cùng với Lãnh đạo Viện để lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao… Đồng thời, cần tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết trong toàn Đảng bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Nghị quyết số 01-NQ/ĐU của Đảng ủy Bộ, góp phần xây dựng tập thể Đảng bộ thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức; nâng cao chất lượng công tác tư tưởng theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/ĐU của Đảng ủy Bộ; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương của Đảng; tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đạng hội đại biểu Đảng bộ Bộ lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Bùi Tôn Hiến, Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và xã hội, đã cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, trực tiếp là đồng chí Trịnh Minh Chí, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ và hứa sẽ tiếp thu nghiêm túc, cầu thị các ý kiến chỉ đạo của đồng chí để nhiệm kỳ tới Đảng bộ Viện Khoa học Lao động và Xã hội đạt được kết quả toàn diện hơn trên các mặt công tác.

 

Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Đại hội cũng đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp xây dựng từ các đồng chí tham dự.

 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025  gồm 05 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 05 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết./.