Diễn đàn đa phương “Thúc đẩy bình đẳng giới trong kỷ nguyên số và hội nhập”

02/07/2018 14:24:38

           Thực hiện công tác tổng kết và đánh giá 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới, 10 năm thực hiện Nghị Quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hoàn thiện các chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Diễn đàn quốc gia về “Thúc đẩy Bình đẳng giới trong kỷ nguyên số và hội nhập” nhằm trao đổi tình hình xây dựng vàthực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới ở Việt Nam và định hướng thúcđẩy bình đẳng giới trong kỷ nguyên số và hội nhập.

 

Chủ trì Diễn đàn: Lãnh đạo Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Thời gian: 7h45 – 17h30 (thứ Tư), ngày 18 tháng 7 năm 2018

Địa điểm: Khách sạn Sheraton, K5 Nghi Tàm, số 11 đường Xuân Diệu, Quận Tây Hồ, Hà Nội.

Chương trình: 

7h45-8h15

Đón tiếp đại biểu

8h15-8h35

Khai mạc

8h35-8h45

Chụp ảnh lưu niệm

8h45-9h15

Trình bày các báo cáo tham luận

9h15-9h35

Thảo luận

9h35-10h05

Trình bày các báo cáo tham luận (tiếp)

10h05-10h25

Thảo luận

10h25-10h40

Giải lao

10h40-11h40

Đối thoại với khách mời 

11h40-12h10

Thảo luận

12h10-12h30

Bế mạc 

12h30-13h30

Ăn trưa

13h30-17h30

Tham quan công ty TNHH Samsung Electronics

Việt Nam tại Thái Nguyên (Ban tổ chức bố trí xe đón đại biểu tại sảnh chính khách sạn).

Thông tin chi tiết liên hệ bà Nguyễn Hải Ninh,Viện Khoa học Lao động và Xã hội; điện thoại 0966.634.304; Email: haininh304@gmail.com 

Facebook diễn đàn: https://www.facebook.com/events/441617342916837