ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG AN SINH XÃ HỘI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-2030

18/04/2019 09:04:03

 Ngày 10/4/2019 tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Hội đồng Lý luận Trung ương đồng tổ chức Hội thảo quốc gia “Định hướng chiến lược phát triển và hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2021 – 2030” với sự hỗ trợ kỹ thuật của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WorldBank).

Chủ trì hội thảo, có ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Ông Tạ Ngọc Tấn, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung Ương; Ông Achim Fock, Giám đốc Điều phối danh mục và Hoạt động dự án của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. Hội thảo có sự tham gia của đại diện các Bộ ngành trung ương, các đối tác phát triển, các đại biểu địa phương, các chuyên gia, nhà nghiên cứu…để cùng thảo luận về quan điểm, định hướng phát triển ạn sinh xã hội cho Việt Nam.

 Khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp khẳng định: “Trong hơn 30 năm thực hiện “Đổi mới” để phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách an sinh xã hội nhằm góp phần phát triển con người, thúc đẩy công bằng và tiến bộ xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi người dân. Hệ thống pháp luật và chính sách an sinh xã hội luôn được bổ sung và hoàn thiện để phù hợp với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong từng thời kỳ. Nhờ vậy, diện thụ hưởng chính sách được mở rộng; mức hỗ trợ được nâng lên; nguồn lực đầu tư cho an sinh xã hội ngày càng lớn, được tăng cường từ ngân sách nhà nước và huy động từ các nguồn lực xã hội. Nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong đảm bảo an sinh xã hội, được Liên hợp quốc công nhận là một trong các quốc gia đi đầu trong việc thực hiện một số mục tiêu Thiên niên kỷ, nổi bật là về giảm nghèo, tạo việc làm, giáo dục-đào tạo, chăm sóc sức khỏe và trợ giúp người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hiện nay, chúng ta cũng đang chủ động và nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững SDGs”

 

Ông Tạ Ngọc Tấn – Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại Hội thảo

Bên cạnh những thành tựu đáng khích lệ đã đạt được, an sinh xã hội toàn dân vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức, có một số mặt yếu kém kéo dài, chậm được khắc phục, thể hiện ở những điểm sau:

- Tỷ lệ thất nghiệp thấp nhưng tỷ lệ lao động có việc làm không bền vững còn cao. Số lao động làm việc trong khu vực nông nghiệp và khu vực kinh tế phi chính thức còn lớn, chiếm gần 60% tổng lực lượng lao động có việc làm.

- Giảm nghèo nhanh nhưng chưa bền vững. Những năm gần đây, tỷ lệ tái nghèo bình quân ở mức 5,1%/năm; tỷ lệ hộ nghèo phát sinh bằng 23% so với tổng số hộ thoát nghèo.

- T lệ người tham gia bảo hiểm xã hội còn thấp. Đến nay, mới có 30% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội.

- Trong số trên 11 triệu người cao tuổi, mới có khoảng 5,2 triệu người có chế độ hưu trí, trợ cấp bảo hiểm xã hội hoặc được hưởng trợ cấp tiền mặt hàng tháng.

- Mức trợ cấp tiền mặt hàng tháng cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn còn khiêm tốn, chưa đủ để hỗ trợ người thụ hưởng đảm bảo mức sống tối thiểu. Dù mức chuẩn trợ cấp đã nhiều lần được diều chỉnh tăng nhưng đến nay mới ở mức 270 nghìn đồng/người/tháng.

- Chất lượng một số dịch vụ xã hội thiết yếu chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, thể hiện ở kết quả phổ cập giáo dục ở nhiều huyện miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn thấp; chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ, kể cả vấn đề nhà ở an toàn, nước sạch cho sinh hoạt vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của một bộ phận người nhân, nhất là đối với người nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

 

Ông Achim Fock – Giám đóc Điều phối danh mục và Hoạt động dự án của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam phát biểu

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đã được nghe những phần trình bày của các chuyên gia trong và ngoài nước về những nội dung chính ở nhiều khía cạnh của An sinh xã hội như: Thành tựu 10 năm qua và những bài học kinh nghiệm trong đảm bảo an sinh xã hội ở Việt Nam; Phát triển xã hội, trọng tâm là đảm bảo an sinh xã hội – Những vấn đề đặt ra trong giai đoạn mới và định hướng giải pháp; Phương pháp tiếp cận an sinh xã hội thân thiện với trẻ em của UNICEF; Xu hướng toàn cầu về hệ thống an sinh xã hội và tầm nhìn cho Việt Nam..v.v

 

Ông Đào Quang Vinh – Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội trình bày bài “Thành tựu 10 năm qua và những bài học kinh nghiệm trong đảm bảo an sinh xã hội ở Việt Nam”

Các đại biểu tham dự hội thảo đã thể hiện sự đồng tình với những thành tựu lớn lao trong lĩnh vực An sinh xã hội mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời cũng đưa ra nhiều góp ý, khuyến nghị nhằm khắc phục những yếu điểm, tồn tại, khó khăn, thách thức trong hệ thống an sinh xã hội.

 

Toàn cảnh hội thảo

Để ứng phó với những khó khăn, thách thức nêu trên, hội thảo đã gợi mở nhiều định hướng mang tầm chiến lược để phát triển hệ thống an sinh xã hội Việt Nam hiện đại, đa tầng và linh hoạt, các tầng của hệ thống có khả năng hỗ trợ và bổ sung cho nhau để mở rộng diện bao phủ, nâng cao mức trợ giúp nhằm thực hiện tốt chức năng phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục rủi ro cho mọi người dân. Đây là các tư liệu hữu ích để các cơ quan chức năng tiếp thu, nghiên cứu và sử dụng làm đầu vào trong quá trình xây dựng và hoàn thiện các văn kiện, pháp luật và chính sách của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội trong thời gian tới./.