Hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu khoa học năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 2019

09/01/2019 16:57:21

 

Thời gian: 8h30 – 11h30 ngày 4 tháng 1 năm 2019

Địa điểm: Hội trường tầng 2, Viện Khoa học Lao động và Xã hội

Chủ trì:           - Ông Lê Quân, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH

                        - Ông Đào Quang Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Lao động &XH

Thành phần:  - Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ: Vụ BHXH, Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ Pháp chế, Cục Bảo trợ xã hội, Cục Quan hệ Lao động và tiền lương, Cục Việc làm, Cục Trẻ em, Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Đảng Ủy, Công đoàn Bộ, Trung tâm thông tin, Tạp chí Lao động Xã hội, Báo Lao động Xã hội, Viện Khoa học dạy nghề, Dự án tăng cường trợ giúp xã hội.

                        - Toàn thể cán bộ Viện Khoa học Lao động và Xã hội.

NỘI DUNG

Bà Phạm Minh Thu, Trưởng phòng Kế hoạch – Đối ngoại: Giới thiệu đại biểu

Ông Đào Quang Vinh, Viện trưởng Viện KHLĐXH: Phát biểu khai mạc Hội nghị.

Ông Lưu Quang Tuấn, Phó Viện trưởng Viện KHLĐXH: Trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 2018 và kế hoạch công tác 2019.

Ông Đào Quang Vinh điểm lại những nội dung nghiên cứu hợp tác với các đơn vị trong năm 2018: Dự báo cầu lao động, dịch vụ việc làm, tăng trưởng xanh với Cục việc làm, Vụ BHXH, Cục An toàn, Thanh tra…; trong năm 2018, các đơn vị trong Bộ đã có sự phối hợp tốt và hỗ trợ Viện, rất mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp, đề xuất giúp cho Viện hoàn thành định hướng nghiên cứu 2019 với tư các là Viện nghiên cứu đầu ngành. Viện mong muốn tiếp tục có sự hợp tác của các đơn vị trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại hội nghị

Ông Lê Quân, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH phát biểu chủ trì hội nghị

Một số hình ảnh của các đại biểu tham dự hội nghị:

Ông Hà Đình Bốn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Vụ trưởng Hợp tác Quốc tế

Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em