Hội thảo "Đánh giá chiến lược lĩnh vực lao động, việc làm và phát triển kỹ năng giai đoạn 2021-2030"

28/05/2019 11:27:08

 

Trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực của các tổ chức và các bên liên quan trong xây dựng khung thể chế, chính sách nhằm tăng cường bình đẳng ở Việt Nam”, hôm nay được sự đồng ý của Bộ LĐ-TB&XH, Viện KHLĐ&XH phối hợp với Viện Hanns Seidel (CHLB Đức) tổ chức Hội thảo: “Đánh giá chiến lược lĩnh vực lao động, việc làm và phát triển kỹ năng giai đoạn 2021-2030”. Hội thảo diễn ra vào thứ 3 ngày 14/05/2019 tại Khách sạn Hilton, Hà Nội.

Mục tiêu của hội thảo nhằm:

(i)                Đánh giá kết quả thực hiện các chính sách về lao động, việc làm phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2020;

(ii)             Nhận định các vấn đề mới đặt ra và đề xuất các giải pháp cho giai đoạn 2021-2030.

Đến tham dự hội thảo gồm có đại diện của các đơn vị thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội: Viện Khoa học Lao động và xã hội, Vụ Kế hoạch tài chính,  Vụ Bảo hiểm, Cục Việc làm, Cục Bảo trợ xã hội, Cục Quan hệ Lao động và tiền lương, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Trung tâm Thông tin, Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp, Hiệp hội Giáo dục Nghề nghiệpNghề công tác xã hội, Báo Lao động Xã hội, Tạp chí Lao động Xã  hội.

- Đại diện của các Sở Lao động thương binh và xã hội thuộc các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Nghệ An, tỉnh Phú Thọ, Hà Nam, Thanh Hóa, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Cao Bằng, Quảng Ninh, Điện Biên….

- Đại diện của các Bộ/ngành: Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội Vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Cục Thống kê, Liên minh HTX Việt Nam, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

- Đại diện của các viện nghiên cứu và trường đại học: Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương, Viện Chiến lược và Phát triển, Viện Kinh tế Việt Nam, Viện nghiên cứu con người, Trung tâm phân tích và dự báo (CAF), Viện Nghiên cứu Công nhân và Công đoàn, Viện Kinh tế - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Đại học Nội Vụ, Đại học Lao động và Xã hội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đại học Công đoàn.

- Đại diện của các hiệp hội, doanh nghiệp: Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Bưu chính viễn thông (VNPT Technology), Manpower Group Việt Nam.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp nhấn mạnh mục đích của Hội thảo nhằm tham vấn các Bộ, ngành, các tổ chức quốc tế và các chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài nước về “kết quả thực hiện các chính sách lao động việc làm và đột phá phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2020 “ cũng như nhận định “các vấn đề đặt ra đối với phát triển nguồn nhân lực và thị trường lao động Việt Nam trong giai đoạn 2021-2030.

Yêu cầu đặt ra cho 10 năm tới là chúng ta phải hoàn thiện thể chế thị trường lao động. Đảm bảo thị trường lao động được vận hành đầy đủ theo các nguyên tắc của kinh tế thị trường, theo quy luật cung cầu để lao động xã hội được phân bố và sử dụng hiệu quả. Muốn vậy, khung khổ luật pháp về lao động phải tạo ra sân chơi bình đẳng, loại bỏ các rào cản cho mọi hoạt động lao động, mọi doanh nghiệp và đối tác tham gia thị trường lao động.

Chính sách lao động việc làm và phát triển kỹ năng cũng phải được thiết kế theo hướng bao trùm, để không ai bị bỏ lại phía sau, tăng cường công bằng xã hội và phát triển bền vững. Quyền của người dân và của người lao động phải được tôn trọng và đảm bảo trong thức tế.

Đến nay, hệ thống luật pháp, chính sách lao động, việc làm và phát triển kỹ năng đã được thiết kế, bổ sung, sửa đổi phù hợp với tiến trình phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo tốt hơn quyền và lợi ích của người lao động thúc đẩy công bằng xã hội. Các chính sách lao động-việc làm và phát triển kỹ năng đã phát huy tác dụng, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, giảm thất nghiệp, nâng cao thu nhập và cải thiện cuộc sống cho người dân và thúc đẩy thị trường lao động phát triển theo hướng hiện đại.

                 Trong phần thảo luận, các đại biểu đã tập trung vào các vấn đề như sau:

- Công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh từ các cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông còn hình thức, chưa hiệu quả;

- Hệ thống giáo dục – đào tạo chưa linh hoạt, chưa đáp ứng được nhu cầu TTLĐ liên quan đến năng lực yếu kém của các cơ sở GD-ĐT; thiếu cơ chế hiệu quả cho việc gắn kết giữa cơ sở GD – ĐT với doanh nghiệp trong phát triển chương trình/phương pháp đào tạo; vấn đề trao quyền tự chủ GD- ĐT chưa thực chất, .v.v…;

- Chính sách tuyển dụng, sử dụng, đánh giá cán bộ/người lao động chưa linh hoạt và hiệu quả; thiếu  cơ chế khuyến khích và thu hút nhân tài;

- Hệ thống dịch vụ việc làm công, hệ thống thông tin thị trường lao động chưa thực sự đáp ứng tốt cho nhu cầu của Doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và người lao động. Đặc biệt, công tác dự báo nhu cầu nhân lực còn nhiều yếu kém.

- Các nhóm yếu thế (lao động PCT, người nghèo, người khuyết tật, …) còn hạn chế trong tiếp cận đến các chính sách hỗ trợ về lao động, việc làm và phát triển kỹ năng.

- Giải quyết vấn đề nhân lực đáp ứng  yêu cầu của một nền kinh tế đổi mới sáng tạo, tăng trưởng theo chiều sâu trong 10 năm tới. Đó là phải phát triển con người một cách toàn diện, bao gồm thể lực (chiều cao, cân năng, sức bền), tâm lực (văn hóa, đạo đức, nhân cách) và trí lực (kiến thức chuyên môn môn, kỹ năng mềm, đặc biệt chú trọng bồi dưỡng tư duy toán học trong Kỷ nguyên số).

- Cải cách thể chế giáo dục, đào tạo đáp ứng yêu cầu của TTLĐ trong bối cảnh mới. Trong đó, 03 nhóm vấn đề chính là: (i) giáo dục hướng nghiệp và (ii) mối quan hệ giữa các cơ sở GD-ĐT và doanh nghiệp trong GD-ĐT, (iii) công tác dự báo nhu cầu nhân lực của nền kinh tế  cần được chú trọng, để gỡ các “nút thắt” hiện nay cho GD-ĐT. Bên cạnh đó, một vấn đề cũng được các đại biểu quan tâm, đó là trao quyền tự chủ cho các cơ sở GD-ĐT đến đâu để đảm bảo nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo trong bối cảnh năng lực của các cơ sở GD-ĐT còn nhiều hạn chế, yếu kém như hiện nay?

- Tăng cường kết nối cung –cầu trên TTLĐ. Trong đó, cần có những cải cách mạnh mẽ để phát huy vai trò của hệ thống thông tin thị trường lao động và đa dạng hóa các kênh thông tin và giao dịch việc làm giúp người lao động dễ dàng tiếp cận và tiếp cận có hiệu quả.

- Hoàn thiện chính sách quản lý, tuyển dụng và sử dụng lao động, thu hút nhân tài, cũng như phương pháp đánh giá nhân viên, người lao động. Theo đó, cần chú trọng phát triển văn hóa cơ quan, doanh nghiệp và hệ thống chỉ số đánh giá lao động; cũng như nghiên cứu và xây dựng các chính sách, chế độ thu hút và sử dụng nhân tài (Chế độ bảo hiểm, lương, chăm sóc người thân, chế độ đào tạo , .v.v...) .

Một số hình ảnh tại hội thảo: