Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2017-2019 giữa Viện KHLĐ&XH và Viện Hanns Seidel

12/09/2017 00:00:00

Ngày 9/9 tại Hạ Long, Viện KHLĐ&XH và Viện Hanns Seidel (HSF), CHLB Đức đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2017-2019. TS. Đào Quang Vinh, Viện trưởng Viện KHLĐ&XH và GS. Ursula Männle, Chủ tịch HSF đại diện cho 2 Viện ký kết bản ghi nhớ.

Ngày 9/9 tại Hạ Long, Viện KHLĐ&XH và Viện Hanns Seidel (HSF), CHLB Đức đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2017-2019. TS. Đào Quang Vinh, Viện trưởng Viện KHLĐ&XH và GS. Ursula Männle, Chủ tịch HSF đại diện cho 2 Viện ký kết bản ghi nhớ.

Mục tiêu và định hướng hoạt động chính trong giai đoạn 2017-2019 giữa 2 Viện gồm:

– Mục tiêu: nâng cao năng lực cho các cơ quan, đơn vị của chính phủ Việt Nam, đặc biệt là trong xây dựng các chính sách lao động và an sinh xã hội nhằm tăng cường bình đẳng ở Việt Nam.

– Mục tiêu cụ thể:

  • Nâng cao chất lượng các khuyến nghị chính sách về lao động và an sinh xã hội do Viện KHLĐ&XH soạn thảo;
  • Nâng cao chất lượng các tọa đàm, đối thoại chính sách về lao động và an sinh xã hội giữa các cơ quan, đơn vị, đại diện cho khối dân sự, chính quyền và các cơ quan nghiên cứu;
  • Nâng cao kiến thức và hiểu biết về tiêu chuẩn quốc tế về lao động và an sinh xã hội, cũng như hiểu biết về các mục tiêu phát triển bền vững.

– Định hướng hoạt động chính trong giai đoạn 2017-2019:

  • Tổ chức các tọa đàm, hội thảo cấp cao, hội nghị quốc tế và các khóa tập huấn nhằm phổ biến kiến thức, kinh nghiệm và thảo luận về các khuyến nghị chính sách lao động và an sinh xã hội;
  • Thực hiện các nghiên cứu và xuất bản các ấn phẩm với khuyến nghị chính sách dựa trên bằng chứng để phục vụ cho việc xây dựng và sửa đổi các chính sách xã hội, các luật và văn bản dưới luật có liên quan;
  • Tổ chức các chuyến đi học tập, nghiên cứu thực tế tại châu Âu nói chung và CHLB Đức nói riêng để trao đổi kinh nghiệm và kiến thức, phục vụ việc nâng cao năng lực cho cán bộ của ILSSA.

Một số hình ảnh tại lễ ký kết:

IMG_6851

IMG_6855

IMG_6857

IMG_6863