Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Viện Khoa học Lao động và Xã hội (ILSSA) và Viện Y tế và các vấn đề xã hội Hàn Quốc (KIHASA) về hợp tác nghiên cứu và chia sẻ thông tin, kiến thức

06/09/2018 18:02:22

Ngày 31/8/2018 tại Hà Nội, Viện Khoa học Lao động và Xã hội (ILSSA) và Viện Y tế và các vấn đề xã hội Hàn Quốc (KIHASA) đã ký kết biên bản ghi nhớ về các hoạt động hợp tác nghiên cứu và chia sẻ thông tin, kiến thức

 Mục đích của Biên bản ghi nhớ này là để chính thức hóa khuôn khổ hợp tác và tạo điều kiện hợp tác giữa các bên để xúc tiến các chương trình nghiên cứu và hoạt động chung nhằm hỗ trợ tăng cường năng lực thông qua các hoạt động đào tạo, tập huấn, tham quan học tập.

Theo đó, các Bên sẽ hợp tác trong các hoạt động sau :

1. Thực hiên các nghiên cứu chung, bài giảng, hội nghị chuyên đề và hội thảo;

2. Trao đổi thông tin, tài liệu trong lĩnh vực hai bên cùng quan tâm và công bố các nghiên cứu;

3. Thúc đẩy trao đổi chuyên gia chính sách xã hội thông qua các chuyên tham quan học tập và chương trình đào tạo;;

4. Hỗ trợ và hợp tác trong trao đổi những nghiên cứu viên khác không bao gồm trong Bản Ghi nhớ này;

5. Những dự án trao đổi được nêu trong Bản Ghi nhớ này sẽ được thực hiện dựa trên các cuộc thảo luận song phương và thỏa thuận chung trước khi tiến hành mỗi hoạt động và chuyến công tác.

Một số hình ảnh tại lễ ký kết:

 

TS. Đào Quang Vinh, Viện trưởng Viện KHLĐ&XH và Ông Adam Ward, Đại diện Quốc gia tại Việt Nam đại diện cho 2 Viện ký kết biên bản ghi nhớ