Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Viện Khoa học Lao động và Xã hội và Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu về các hoạt động hợp tác nghiên cứu và chia sẻ kiến

08/06/2018 08:52:26

Ngày 6/6/2018 tại Hà Nội, Viện Khoa học Lao động và Xã hội (KHLĐ&XH) và Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) đã ký kết biên bản ghi nhớ về các hoạt động hợp tác nghiên cứu và chia sẻ kiến thức.

Mục đích của Biên bản ghi nhớ này là để chính thức hóa khuôn khổ hợp tác và tạo điều kiện hợp tác giữa các bên để xúc tiến các chương trình nghiên cứu và hoạt động chung nhằm hỗ trợ tăng cường năng lực và xây dựng các phương án tăng trưởng kinh tế xanh cho các nước đang phát triển.

Theo đó, các Bên sẽ hợp tác trong các hoạt động sau:

·        Xác định các lĩnh vực nghiên cứu chung và thúc đẩy các dự án nghiên cứu chung, đặc biệt là xung quanh lĩnh vực tăng trưởng xanh và việc làm xanh;

·        Chia sẻ và phổ biến kiến thức và kinh nghiệm về nghiên cứu, chính sách, khuôn khổ thể chế, tổ chức và triển khai chiến lược tăng trưởng xanh thông qua các ấn phẩm, hội thảo, hội nghị chung và chuyên đề;

·        Hỗ trợ tổ chức các hội thảo, hội nghị và khóa đào tạo về các chủ đề mà hai bên cùng quan tâm; và

·        Những lĩnh vực khác được các Bên thống nhất.

Một số hình ảnh tại lễ ký kết:

 

 TS. Đào Quang Vinh, Viện trưởng Viện KHLĐ&XH và Ông Adam Ward, Đại diện Quốc gia tại Việt Nam đại diện cho 2 Viện ký kết biên bản ghi nhớ