Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Viện Khoa học Lao động và Xã hội (ILSSA) và Tổ chức Hanns Seides (HSF)

10/03/2020 14:54:20

 

Trong khuôn khổ hợp tác về Mục tiêu phát triển bền vững và thực hiện các cam kết trong Hiệp định Paris về biến đôỉ khí hậu, ngày 5/3/2020, tại Viện Khoa học Lao động và Xã hội đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Khoa học lao động và Xã hội thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Tổ chức Hanns Seidel (HSF) thuộc Cộng hòa Liên bang Đức.

TS. Bùi Tôn Hiến – Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội Chủ trì buổi lễ ký kết. Khai mạc buổi lễ, ông Hiến phát biểu: Với mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác song phương và nỗ lực thực thi Bộ luật Lao động sửa đổi 2019 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và tập trung giải quyết những vấn đề có liên quan đến phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh già hóa dân số, ảnh hưởng của Biến đổi khí hậu và Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư (IR4.0).

Viện trưởng Bùi Tôn Hiến nhấn mạnh: thiện chí của Việt Nam nhằm tăng trưởng kinh tế bền vững và việc làm thỏa đáng (Mục tiêu phát triển bền vững 8), giảm bất bình đẳng (Mục tiêu phát triển bền vững 10), và thúc đẩy hòa bình, công lý và thể chế vững mạnh (Mục tiêu phát triển bền vững 16) đồng thời thực hiện các cam kết trong Hiệp đinh Paris về Biến đổi khí hậu

Viện Khoa học Lao động và Xã hội (ILSSA) và  tổ chức Hanns Seidel  (HSF) (sau đây được gọi là  “các bên”) cùng nhất trí như sau:

1.              Trọng tâm hợp tác giai đoạn 2020 - 2022 sẽ chú trọng vào việc nâng cao năng lực cho các cơ quan, đơn vị của Chính phủ Việt Nam trong tiến trình xây dựng các văn bản chính sách hướng dẫn thực hiện Bộ luật Lao động sửa đổi 2019 và Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giai đoạn 2019-2020 và 2021-2030. Các hoạt động hợp tác sẽ đặc biệt tập trung vào các chính sách việc làm và đào tạo nghề, ví dụ như việc làm Xanh, tạo việc làm, phát triển kỹ năng cho lực lượng lao động trong bối cảnh già hóa dân số, ảnh hưởng của Biến đổi khí hậu và Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư (IR4.0).

2.                 Kết quả mong đợi đạt được tại cuối kỳ bao gồm:

i)           Nâng cao chất lượng các khuyến nghị chính sách do ILSSA xây dựng và soạn thảo về việc làm và đào tạo nghề nhằm hướng dẫn thực hiện Bộ luật Lao động sửa đổi và Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu của Bộ LĐ, TB&XH, đặc biệt là việc làm Xanh, tạo việc làm, phát triển kỹ năng cho lực lượng lao động trong bối cảnh già hóa dân số, ảnh hưởng của Biến đổi khí hậu và Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư (IR4.0);

ii)            Nâng cao kiến thức và hiểu biết về tiêu chuẩn quốc tế và các mục tiêu phát triển bền vững (SDG) trong lĩnh vực lao động, việc làm và an sinh xã hội;     

iii)           Nâng cao chất lượng các tọa đàm, đối thoại chính sách giữa các cơ quan, đơn vị, đại diện cho các tổ chức xã hội, cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan nghiên cứu về những chính sách và kiến nghị do ILSSA xây dựng và soạn thảo.

3.                 Những hoạt động chính trong giai đoạn 2020-2022 bao gồm:

i.                   Các nghiên cứu, hội thảo, hội nghị, đối thoại và ấn phẩm nhằm cung cấp bằng chứng cho các khuyến nghị chính sách, phục vụ cho việc xây dựng và sửa đổi các quy định và chính sách hướng dẫn thực hiện Bộ luật Lao động năm 2019 và Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu của Bộ LĐ, TB&XH; 

ii.                 Các hội thảo, hội nghị và các khóa tập huấn nhằm phổ biến kiến thức, kinh nghiệm cũng như thảo luận về các khuyến nghị chính sách trong lĩnh vực lao động, việc làm và an sinh xã hội;

iii.              Các chuyến đi học tập tại châu Âu và CHLB Đức nhằm trao đổi kinh nghiệm và kiến thức, phục vụ việc nâng cao năng lực cho cán bộ của ILSSA.

Trên cơ sở các nguồn lực sẵn có, HSF sẽ hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật cho ILSSA và phối hợp chặt chẽ với ILSSA triển khai các hoạt động được nêu trong Kế hoạch hoạt động hàng năm. Việc hỗ trợ tài chính phụ thuộc vào nguồn tài chính sẵn có của HSF, đặc biệt là từ khoản tài trợ của Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển (BMZ) của Cộng hòa Liên bang Đức.

ILSSA có trách nhiệm báo cáo với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về các hoạt động theo Bản ghi nhớ hợp tác với HSF và hoàn thiện các thủ tục có liên quan theo quy định của Nghị định 93/2009/NĐ-CP của Chính phủ Việt Nam.

1.                 Văn phòng đại diện HSF tại Việt Nam sẽ thay mặt Viện HSF thực hiện các điều khoản được quy định trong Bản ghi nhớ hợp tác này. HSF đảm bảo tuân thủ các quy định về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam được ban hành theo Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/03/2012 của Chính phủ Việt Nam.

2.                 Bản ghi nhớ hợp tác này có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 trừ phi bị chấm dứt bởi một trong hai bên bằng cách thông báo trước cho bên kia bằng văn bản. Thỏa thuận này có thể được sửa đổi trên cơ sở thống nhất giữa 2 bên bằng văn bản, trong đó xác định rõ ngày có hiệu lực của các sửa đổi.

  

Bản Ghi nhớ hợp tác này được ký kết ngày 5 tháng 3 năm 2020 tại thành phố Hà Nội, Việt Nam bằng hai (2) văn bản với hai ngôn ngữ là tiếng Việt và tiếng Anh. Hai văn bản này có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực từ ngày ký đến ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Xuân Hằng, TTPTDBCL