Lĩnh vực Môi trường và Biến đổi khí hậu

28/06/2015 00:00:00

Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức phức tạp và lớn nhất mà thế giới đang phải đối mặt. Không một quốc gia nào có thể tránh được tác động của biến đổi khí hậu hay đối phó với các vấn đề của biến đổi khí hậu.

  Biến đổi khí hậu đã gây ra sự biến động lớn về qui luật thời tiết bao gồm chế độ mưa thay đổi, các hiện tượng thời tiết cực đoan như hạn hán, lũ lụt, bão, thời thiết quá nóng hoặc quá lạnh trở nên phổ biến hơn. Mặt khác, biến đổi khí hậu còn làm cho mực nước biển dâng cao khiến hàng triệu người đang sống tại những khu vực bờ biển ngày càng bị ảnh hưởng nặng nề.

 
Biến đổi khí hậu tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng hơn với các nước đang phát triển bởi nó tác động xấu đến việc giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế tại những quốc gia này. Biến đổi khí hậu làm tăng mức độ dễ bị tổn thương của những nhóm đối tượng yếu thế và làm giảm hiệu quả của các nỗ lực phát triển kinh tế xã hội cũng như sự thịnh vượng chung của quốc gia. Các nước khu vực sông Mekong được xem là những nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Thách thức này đòi hỏi sự tham gia đồng bộ và mạnh mẽ của chính phủ, các cơ quan phát triển và các viện nghiên cứu.
 
 
Việc các quốc gia đang phát triển tập trung vào duy trì và đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh mà thiếu quan tâm đến vấn đề phát triển bền vững đã dẫn đến môi trường bị phá hủy và ảnh hưởng nghiêm trọng, tác động xấu đến sức khỏe cùa cộng đồng dân cư và đe dọa lớn đến sự phát triển bền vững của các quốc gia. Một phần do hệ thống chính sách và thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường còn chưa được chú trọng và thực hiện đầy đủ, nhận thức của xã hội về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường còn hạn chế dẫn đến việc sử dụng các hóa chất và phân bón có hại cho môi trường và thoái hóa cũng như ô nhiễm đất và nguồn nước.
 
Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong tập trung nghiên cứu về các vấn đề liên quan tới biến đổi khí hậu, khả năng thích ứng cũng như môi trường bền vững. Gần đây, các hoạt động liên quan tới biến đổi khí hậu của chúng tôi bao gồm nghiên cứu đánh giá và xếp hạng mức độ rủi ro do tác động của biến đổi khí hậu và thời tiết bất thường; nghiên cứu và đề xuất các mô hình sinh kế, xây dựng cơ sở hạ tầng và tài sản phù hợp ứng phó với các thiên tai; đánh giá năng lực và khả năng đối phó với các hiện tượng thời tiết bất thường, dịch bệnh do tác động của biến đổi khí hậu;  Đo lường các tác động của những cú sốc khí hậu và rủi ro trong chiến lược đối phó với biến đổi khí hậu của từng vùng, từng nhóm hộ; Nghiên cứu khả năng đối phó với các thiên tai thông qua việc đa dạng hóa sinh kế và tác động đến tiêu dùng và giảm nghèo. Bên cạnh biến đổi khí hậu, các nghiên cứu môi trường của chúng tôi còn hướng đến các chủ đề như quản lý và bảo vệ rừng bền vững, nước sạch và vệ sinh môi trường.