Mời viết bài hội thảo cấp quốc gia - trường Đại học KTQD Hà Nội

08/03/2019 09:48:34

 

  Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề “Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng hệ thống định mức lao động kinh tế, kỹ thuật của giáo viên phổ thông các cấp và đổi mới cơ chế quản lý nhân sự trong các trường công lập theo định hướng đổi mới giáo dục phổ thông”Hội thảo tập trung trao đổi, làm rõ hơn cơ sở lý luận về định mức lao động, hướng tiếp cận và phương pháp trong nghiên cứu về xây dựng định mức lao động kinh tế, kỹ thuật đối với giáo viên phổ thông theo từng nhóm đối tượng giáo viên, từng cấp và từng loại hình trường phổ thông của Việt nam. Đồng thời, phân tích thực trạng, kinh nghiệm quốc tế về cơ chế quản lý nhân sự trong các trường phổ thông theo yêu cầu của Chương trình đổi mới GDPT

 

Thời gian và địa điểm tổ chức:

-       Thời gian: 8h00 sáng ngày 28 tháng 03 năm 2019

-       Địa điểm: Hội trường hội thảo, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

 

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời quý vị viết bài đăng tại hội thảo, nội dung cụ thể xin đọc trong file đính kèm

 

 Tải về (Download)