Nghiên cứu thu nhập và điều kiện sống của lao động nữ di cư trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

13/07/2015 00:00:00

doanh nghiệp và lao động nữ di cư làm việc trong khu vực FDI tại TP

Print Friendly

Mục tiêu

Khảo sát doanh nghiệp và lao động nữ di cư làm việc trong khu vực FDI tại TP. HCM, tỉnh Đồng Nai và Bắc Ninh để tìm hiểu về thu nhập và đời sống hiện nay của người lao động nhằm hỗ trợ Dự án Mutrap xây dựng các khuyến nghị chính sách thương mại với Việt Nam.

Những phát hiện chính

  • Mặc dù đã có nhiều chính sách và hoạt động hỗ trợ người lao động di cư nói chung và lao động di cư trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nói riêng của nhà nước, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp nhưng nhìn chung đời sống của người lao động nữ di cư trong các doanh nghiệp hiện vẫn gặp một số những khó khăn, nhất là trong tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, gồm:
  • Doanh nghiệp và chính quyền địa phương đã có hỗ trợ về tiền sinh hoạt cho công nhân nhưng nhu cầu về nhà ở của lao động di cư còn lớn; điều kiện sống của lao động trong các khu nhà trọ vẫn còn bất cập.
  • Việc tiếp cận các dịch vụ y tế và giáo dục của người lao động di cư và gia đình của họ còn khó khăn, nhất là trong vấn đề đi học của con em người lao động di cư do những nguyên nhân về chi phí, giấy tờ hành chính.
  • Thu nhập của lao động nữ làm việc trong doanh nghiệp FDI ngành thủy sản, may mặc, da giày đều nằm còn thấp.

Giải pháp, khuyến nghị

  • Cần thay đổi quan điểm và cách nhìn nhận về di cư, coi di cư là xu hướng tất yếu, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương lao động di cư tới;
  • Cần có chính sách húc đẩy phát triển kinh tế hơn nữa ở những vùng/tỉnh chưa phát triển để giảm áp lực cho các tỉnh/thành phố đang có quá nhiều lao động di cư tới.
  • Cần có cơ chế và chính sách hỗ trợ cụ thể hơn, mạnh mẽ hơn để các BQL/công ty hạ tầng KCN, KCX xây dựng đồng bộ hệ thống dịch vụ hạ tầng như nhà lưu trú, cửa hàng/siêu thị nhỏ, bưu điện, trung tâm chăm sóc sức khỏe, trường mẫu giáo, trung tâm sinh hoạt cộng đồng….tại các KCN, KCX để phục vụ tốt hơn đời sống người lao động, giúp họ yên tâm hơn trong công việc.

2014-2015, ThS Lưu Quang Tuấn và nhóm nghiên cứu

Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ – UN Women