Tập huấn “Phương pháp nghiên cứu, phương pháp phân tích và dự báo thị trường lao động”

29/06/2022 11:52:47

 

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác “Tăng cường năng lực thực thi Bộ luật Lao động năm 2019 và Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giai đoạn 2020-2030” do Tổ chức Hanns Seidel Foundation (CHLB Đức) tài trợ, Viện Khoa học Lao động và Xã hội phối hợp với Tổ chức HFS tổ chức khóa tập huấn “Phương pháp nghiên cứu, phương pháp phân tích và dự báo thị trường lao động”.

Mục tiêu khóa tập huấn: Trang bị kiến thức cho nghiên cứu viên, giảng viên, cán bộ trẻ về phương pháp nghiên cứu định tính, nghiên cứu định lượng, đồng thời chia sẻ cách tiếp cận khi phân tích thị trường lao động ở Việt Nam thông qua việc giới thiệu các nguồn thông tin, cách thức xử lý và sử dụng thông tin, cách phân tích định lượng dựa trên mô hình. Bên cạnh đó, khóa tập huấn còn chia sẻ một số nội dung về những điểm mới trong Bộ luật Lao động năm 2019, đây là những nội dung hết sức quan trọng nhằm cập nhật thông tin mới từ Bộ luật Lao động.

Khóa tập huấn được tổ chức tại Viện Khoa học Lao động và Xã hội và qua 2 ngày làm việc, các đại biểu đã được nghe những chia sẻ từ các chuyên viên, giảng viên, nghiên cứu viên và lãnh đạo đến từ đại diện các đơn vị: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Cục Việc làm, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Vụ Pháp chế, Trung tâm quốc gia về dịch vụ việc làm, Trung Tâm dịch vụ việc làm Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Lao động và Xã hội. Cùng cán bộ, nghiên cứu viên và lãnh đạo các phòng/trung tâm của Viện Khoa học Lao động và Xã hội.

Đây là cơ hội tốt để các giảng viên chia sẻ thông tin, cung cấp kiến thức, kinh nghiệm nghiên cứu đến học viên. Qua các bài giảng, học viên tham gia tập huấn sẽ được cập nhật thêm các thông tin, kiến thức và tài liệu hữu ích cho công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy, tư vấn và tham mưu xây dựng chính sách đối với các Bộ, ban ngành và Chính phủ. Bên cạnh đó, Viện Khoa học Lao động và Xã hội đã hình thành và củng cố mạng lưới trao đổi về thông tin và kiến thức, kinh nghiệm từ chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên, đóng góp vào thành công của khóa tập huấn.