Thông báo "Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 viên chức năm 2019"

24/07/2019 16:33:46

 

  Hội đồng tuyển dụng viên chức Viện Khoa học Lao động và Xã hội thông báo danh sách, thi sinh, thời gian, địa điểm dự tuyển vòng 2 viên chức năm 2019 như sau:

 

    - Danh sách: (đính kèm)

 

 

    - Thời gian: ngày 03-04/8/2019

 

    - Địa điểm: Viện Khoa học Lao động và Xã hội, số 02, Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 

  Thí sinh có mặt tại Hội trường tầng 2, Viện Khoa học Lao động và xã hội lúc 15:30 ngày 02/08/2019 (Thứ 6) để học tập Quy chế, nội quy thi và nghe phổ biến chi tiết lịch thi.