Thông báo "Tuyển chuyên gia tư vấn trong nước xây dựng dự thảo báo cáo thảo luận chính sách quốc gia về thực trạng báo cáo bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tại nơi làm việc, thị trường và cộng đồng của các doanh nghiệp Việt Nam"

06/09/2021 16:45:08

  Nội dung chi tiết xem file đính kèm.