THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

17/06/2019 11:29:50

 Viện Khoa học Lao động và Xã hội tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

 

1. Nhu cầu tuyển dụng: Viện Khoa học Lao động và Xã hội tuyển dụng 22 viên chức

2. Thời gian, địa điểm đăng ký dự tuyển:

– Thời gian nộp Phiếu dự tuyển: trong giờ hành chính bắt đầu từ thứ Ba ngày 18/6/2019 đến hết 17h00 thứ Năm ngày 18/7/2019.

– Địa chỉ nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Văn Phòng (phòng 305), Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Số 2 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội


Thông tin chi tiết về thông báo tuyển dụng và Phiếu đăng ký dự tuyển trong file đính kèm.

 

1. Thông báo tuyển dụng Viên chức năm 2019

2. Mẫu phiếu đăng kỹ tuyển dụng Viên chức năm 2019