Thông tin Hội thảo: Bản tin Cập nhật thị trường lao động Việt Nam – Số 14, quý 2/2017

11/09/2017 00:00:00

Thông tin Hội thảo: Bản tin Cập nhật thị trường lao động Việt Nam – Số 14, quý 2/2017

 Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2017, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổng cục Thống kê tổ chức Hội thảo công bố “Bản tin Cập nhật thị trường lao động Việt Nam – Số 14, quý 2/2017”.

– Thời gian: 14h00- 16h00, Thứ sáu, ngày 15/9/2017

– Địa điểm: Hội trường tầng 2, nhà F, Viện Khoa học Lao động và Xã hội, số 2 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

– Chủ trì Hội thảo: Ông Đào Quang Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội.

Ban biên tập “Bản tin Cập nhật thị trường lao động Việt Nam” trân trọng kính mời các tổ chức/cá nhân quan tâm đến dự Hội thảo công bố Bản tin.

Đề nghị Quý Đại biểu có nhu cầu tham dự Hội thảo đăng ký theo địa chỉ bantinTTLD@molisa.gov.vn hoặc điện thoại 024.3824.0600/0165.875.1295 trước ngày 14/9/2017.

Ban Biên tập Bản tin trân trọng kính báo./.