Viện Khoa học Lao động và Xã hội tổng kết công tác nghiên cứu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

06/01/2023 14:53:17

 Ngày 05/01, Viện Khoa học Lao động và Xã hội (KHLĐXH) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Nguyễn Văn Hồi và Viện trưởng Viện KHLĐXH Bùi Tôn Hiến chủ trì Hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi và Viện trưởng Bùi Tôn Hiến chủ trì Hội nghị.

Chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi đánh giá, năm 2022 là thời điểm Viện KHLĐXH có khối lượng công việc lớn nhưng đã hoàn thành kịp thời nhiều nhiệm vụ, nhất là trong công tác tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020 (Nghị quyết 15). “Viện KHLĐXH đã tham mưu kịp thời cho Ban cán sự đảng Bộ, Lãnh đạo Bộ tổng kết đúng, đủ, thực tiễn và sâu sắc sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI và rất khẩn trương tiến hành xây dựng dự thảo Nghị quyết cho giai đoạn mới”, Thứ trưởng ghi nhận.

Thời gian tới, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH đề nghị, Viện KHLĐXH cần nghiên cứu, làm rõ nhiều nội dung, nội hàm về chính sách phát triển bao trùm, phát triển toàn diện và phát triển bền vững. Đồng thời, Viện cũng cần sớm nghiên cứu phổ quát về kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn và kinh tế xanh.

 

Ngoài ra, Viện KHLĐXH nên tăng cường hợp tác với nhiều đơn vị trong và ngoài nước để nghiên cứu về lĩnh vực tiền lương, quan hệ lao động theo hướng hài hòa; tăng cường công tác quản lý khoa học bài bản, chặt chẽ; xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động đoàn kết, toàn diện và nâng cao hơn nữa năng lực nghiên cứu của cá nhân, tập thể.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Viện trưởng Trịnh Thu Nga cho biết, năm 2022, Viện KHLĐXH đã kịp thời tham mưu cho Ban cán sự đảng Bộ nhiều hoạt động thực hiện nhiệm vụ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020, như: xây dựng và trình ký ban hành các quy chế, kế hoạch và nhiều văn bản liên quan; chủ trì, phối hợp tổ chức nhiều hội thảo quốc tế, hội thảo vùng, tọa đàm phục vụ công tác tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết; tổ chức 03 cuộc khảo sát làm việc với các Bộ và tỉnh ủy; …

Chủ trì xây dựng 16 báo cáo chính trị của Bộ LĐTBXH gửi Ban Kinh tế Trung ương và các bộ, ngành phục vụ cho việc tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, đề án của Bộ chính trị và Chính phủ, cũng như xây dựng các Nghị quyết, đề án mớiBên cạnh đó, Viện cũng tích cực phối hợp với các đơn vị trong Bộ xây dựng các báo cáo chính trị khác của Bộ và thực hiện 05 nhiệm vụ cấp ngành (gồm xây dựng quy hoạch quốc gia các lĩnh vực Bộ quản lý và nhiều báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển bền vững, báo cáo môi trường của ngành).

Trong công tác quản lý khoa học của Bộ, năm qua, Viện KHLĐXH đã thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật và luôn được đổi mới, rút kinh nghiệm để hoàn thiện, tăng cường giám sát về chất lượng và tiến độ nghiên cứu.

 

Theo đó, Viện đã quản lý và tổ chức triển khai 14 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ chuyển tiếp từ năm 2021; xây dựng 02 chương trình trọng điểm cấp Bộ (phục vụ xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng tại Việt Nam, quản trị thị trường lao động trong bối cảnh chuyển đổi số và trạng thái bình thường mới) và 15 đề tài cấp Bộ thực hiện mới năm 2022; xây dựng 04 chương trình trọng điểm và 17 đề tài cấp Bộ sẽ được thực hiện từ năm 2023.

Phó Viện trưởng Trịnh Thu Nga báo cáo kết quả tại Hội nghị.

Về công tác nghiên cứu khoa học, Phó Viện trưởng báo cáo, năm 2022, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của Viện được gắn kết chặt chẽ với công tác quản lý, góp phần cung cấp bằng chứng khoa học về lý luận và thực tiễn cho công tác hoạch định chính sách, nhất là việc tổng kết Nghị quyết 15 và xây dựng dự thảo Nghị quyết mới của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số vấn đề chính sách xã hội; xây dựng các chuyên đề phục vụ tổng kết và ban hành Nghị quyết, chỉ thị mới của Đảng; sửa đổi Luật Việc làm, Luật BHXH, Luật Bình đẳng giới.

 

Triển khai công tác năm 2023, lãnh đạo Viện KHLĐXH chia sẻ về 04 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, gồm: (1) Triển khai và thực hiện hiệu quả việc tham mưu hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật; (2) Tăng cường quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ nhằm phục vụ thiết thực và gắn kết với công tác quản lý nhà nước của ngành; (3) Xây dựng và triển khai các kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2023 đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng; (4) Đổi mới công tác đối ngoại, hành chính, tổ chức và tài chính nhằm hỗ trợ và phục vụ hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học.