Viện Khoa học Lao động và Xã hội và tổ chức HSF tổ chức ký Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2023-2025

18/05/2023 13:42:09

          Từ năm 2011 đến nay, thông qua việc ký kết 04 bản ghi nhớ hợp tác, Viện Khoa học Lao động và Xã hội (Viện KHLD&XH) Tổ chức Hanns Seidel Foundation (HSF) đã xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả nhằm hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực xây dựng, thực hiện và hoàn thiện hệ thống chính sách lao động và xã hội. Trong khuôn khổ hợp tác, Viện và HSF đã: tổ chức 32 hội nghị, hội thảo trong nước và khu vực; hỗ trợ thực hiện 17 báo cáo nghiên cứu và xuất bản 06 ấn phẩm khoa học công bố kết quả đánh giá và xây dựng chính sách; tổ chức trên 10 chuyến tham quan và học tập tại châu Âu và châu Á cho cán bộ của Viện; tổ chức 12 khóa tập huấn nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu chính sách cho hàng trăm lượt cán bộ, nghiên cứu viên của Bộ LĐ-TB&XH và các bộ/ngành, các viện nghiên cứu, các trường đại học.

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ngày 17/5/2023, Viện KHLĐ&XH và HSF đã tổ chức ký Bản ghi nhớ hợp tác cho giai đoạn 2023-2025. Trong khuôn khổ Bản ghi nhớ hợp tác này vấn đề ưu tiên của 2 bên sẽ trọng tâm hợp tác nhằm góp phần xây dựng các chiến lược, chính sách liên quan đến công bằng xã hội cho các nhóm yếu thế, tác động của chuyển đổi số đến thị trường lao động Việt Nam, nỗ lực thúc đẩy phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo và các cam kết của Chính phủ trong Hội nghị COP26.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA BUỔI KÝ BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC

 

 

 Tin liên quan