Hình ảnh Hội thảo công bố báo cáo “Khảo sát thu nhập và điều kiện sống của lao động"

PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Hương – Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và xã hội khai mạc hội thảo

PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Hương – Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và xã hội khai mạc hội thảo

Đại biểu đăng ký tham dự hội thảo

Đại biểu đăng ký tham dự hội thảo

Bà Nguyễn Phước Mạnh, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai tham luận tại hội thảo

Bà Nguyễn Phước Mạnh, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai tham luận tại hội thảo

Ông Trường – đại diện Công đoàn của doanh nghiệp tại Đồng Nai, chia sẻ thông tin về tình hình lao động và lao động nữ di cư

Ông Trường – đại diện Công đoàn của doanh nghiệp tại Đồng Nai, chia sẻ thông tin về tình hình lao động và lao động nữ di cư

Bà Hoàng Thị Thu Hải – đại diện Ban quản lý các KCN Bắc Ninh tham luận tại hội thảo

Bà Hoàng Thị Thu Hải – đại diện Ban quản lý các KCN Bắc Ninh tham luận tại hội thảo

Ông Trần Anh Tuấn – Phó giám đốc trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh

Ông Trần Anh Tuấn – Phó giám đốc trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh

TS. Bùi Sỹ Tuấn, trưởng phòng chính sách An sinh xã hội, VKHLĐ&XH

TS. Bùi Sỹ Tuấn, trưởng phòng chính sách An sinh xã hội, VKHLĐ&XH

PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Hương

PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Hương