Hình ảnh Hội thảo “Thúc đẩy an sinh xã hội đối với phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam”

Hội thảo

Hội thảo

Hội thảo

Hội thảo