Hình ảnh Hội thảo “Thúc đẩy an sinh xã hội đối với phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam”

Ông TS. Haroon Akram-Lodhi, Giáo sư Nghiên cứu Phát triển Quốc tế và Trưởng khoa Nghiên cứu Phát triển Quốc tế trường đại học Trent, Canada phát biểu tại hội nghị

Ông TS. Haroon Akram-Lodhi, Giáo sư Nghiên cứu Phát triển Quốc tế và Trưởng khoa Nghiên cứu Phát triển Quốc tế trường đại học Trent, Canada phát biểu tại hội nghị

Bà PGS.TS Nguyễn Thị Lan Hương, Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội,  Bà Shoko Ishikawa, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam đồng chủ trì hội thảo.

Bà PGS.TS Nguyễn Thị Lan Hương, Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Bà Shoko Ishikawa, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam đồng chủ trì hội thảo.