Viện Khoa học Lao động và Xã hội
Địa chỉSố 02, Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Số điện thoại(024) 38.242074
Fax(024) 38.269733
EmailVkhld@ilssa.org.vn