THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023

15/08/2023 14:59:27

 Viện Khoa học Lao động và Xã hội tuyển dụng viên chức năm 2023 như sau:

 1. Nhu cầu tuyển dụng: Viện Khoa học Lao động và Xã hội tuyển dụng viên chức

2. Thời gian, địa điểm đăng ký dự tuyển:

– Thời gian nộp Phiếu dự tuyển: trong giờ hành chính bắt đầu từ ngày 15/08/2023 đến ngày 15/9/2023.

– Địa chỉ nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Văn Phòng (phòng 303), Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Số 2 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

Thông tin chi tiết về thông báo tuyển dụng trong file đính kèm.

Thông báo tuyển dụng năm 2023