Viện Khoa học Lao động và Xã hội
Số 02, Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

(024) 38.242074
(024) 38.269733