Thông báo "Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 viên chức năm 2019 (đợt 2)"

27/08/2019 17:32:45

    Hội đồng tuyển dụng viên chức Viện Khoa học Lao động và Xã hội thông báo danh sách, thi sinh, thời gian, địa điểm dự tuyển vòng 2 viên chức năm 2019 (đợt 2) như sau:

 

    - Danh sách: (đính kèm)

 

 

    - Thời gian: ngày 04/9/2019

 

    - Địa điểm: Viện Khoa học Lao động và Xã hội, số 02, Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 

  Thí sinh có mặt tại Hội trường tầng 2, Viện Khoa học Lao động và xã hội lúc 13:30 ngày 04/09/2019 (Thứ 4) để học tập Quy chế, nội quy thi và nghe phổ biến chi tiết lịch thi.