THÔNG BÁO "DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VÒNG 2 VIÊN CHỨC NĂM 2023"

22/09/2023 15:16:25

  Viện Khoa học Lao động và Xã hội thông báo danh sách, thí sinh, thời gian, địa điểm dự tuyển vòng 2 viên chức 2023 như sau:

 - Danh sách: (đính kèm)

 - Thời gian: ngày 06/10/2023 (thứ 6)

 - Địa điểm: Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Số 2 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 Thí sinh có mặt tại Hội trường tầng 2, Viện Khoa học Lao động và Xã hội lúc 8h00 ngày 06/10/2023 (thứ 6) để học tập Quy chế, nội quy thi và nghe phổ biến chi tiết lịch thi

Thông tin chi tiết trong file đính kèm.

 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 viên chức năm 2023