Thông báo "Kết quả điểm xét tuyển vòng 2kỳ tuyển dung viên chức năm 2019"

09/08/2019 16:34:20

   Hội đồng tuyển dụng viên chức Viện Khoa học Lao động và Xã hội thông báo kết quả điểm xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2019 trong file đính kèm:

 

Kết quả tuyển dụng viên chức vòng 2