Viện Khoa học Lao động và Xã hội tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

22/01/2024 15:59:44

 (Molisa.gov.vn) - Chiều ngày 11/01, Viện Khoa học Lao động và Xã hội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự Hội nghị có: Ts. Bùi Sỹ Lợi, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội; Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Viện.

Toàn cảnh Hội nghị.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi đã có ý kiến chỉ đạo Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và định hướng công tác năm 2024 đối với Viện Khoa học Lao động và Xã hội.

Theo Thứ trưởng, lãnh đạo Bộ LĐTBXH đã đánh giá cao sự thành công trong công tác của lãnh đạo Viện Khoa học Lao động và Xã hội cũng như sự cố gắng, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Viện năm 2023.

Đặc biệt, Viện Khoa học Lao động và Xã hội đã hoàn thành vai trò là cơ quan thường trực, giúp việc cho Ban cán sự Đảng Bộ, Lãnh đạo Bộ trong công tác tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020. Đồng thời tiếp tục tham mưu cho Bộ Chính trị, Trung ương Đảng xây dựng và ban hành Nghị quyết số 42-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Ngoài ra, Thứ trưởng cũng đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ của các đơn vị thuộc Bộ đối với Viện Khoa học Lao động và Xã hội để có thể hoàn thành các nhiệm vụ mà Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ giao phó trong công tác nghiên cứu khoa học. Thời gian tới, Thứ trưởng mong muốn các đơn vị kể trên sẽ tiếp tục phát huy tinh thần hợp tác, hỗ trợ Viện Khoa học để hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ trong năm 2024 về nghiên cứu khoa học.

 

Phát biểu tại Hội nghị, Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội Bùi Tôn Hiến chia sẻ, năm 2023, Viện Khoa học Lao động và Xã hội đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, quản lý khoa học trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Cùng với đó, Viện trưởng Bùi Tôn Hiến khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị thuộc Bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024 mà Đảng, Nhà nước và Bộ giao phó.

 

Lãnh đạo Viện Khoa học Lao động và Xã hội chủ trì Hội nghị.

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2023, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội Lê Ngự Bình cho biết, hoạt động nghiên cứu KHCN của Viện đã đáp ứng tốt yêu cầu của Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, cung cấp các luận cứ khoa học và thực tiễn hỗ trợ thiết thực cho công tác quản lý và hoạch định chính sách.

Công tác quản lý khoa học của Bộ tiếp tục được đổi mới, tăng cường giám sát về chất lượng nghiên cứu, kịp thời thống kê thông tin KHCN và cập nhật cơ sở dữ liệu khoa học. Công tác hợp tác, phối hợp với các đơn vị đã được tăng cường, dần đi vào chiều sâu, nhiều hoạt động nghiên cứu có tính ứng dụng cao trong quản lý và điều hành của các đơn vị.

Năm 2023, Viện Khoa học Lao động và Xã hội đã chủ trì xây dựng 14 báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Đề án, Chiến lược, Chương trình, Kế hoạch,… của Đảng, Chính phủ và Bộ theo phân công của Ban cán sự và Lãnh đạo Bộ, trong đó, đặc biệt đã hoàn thành xuất sắc 2 nhiệm vụ lớn quan trọng.

Cùng với đó, Viện Khoa học Lao động và Xã hội đã triển khai thực hiện 06 Đề tài cấp Bộ; thực hiện tốt 06 nhiệm vụ được Bộ giao; xây dựng và triển khai 10 nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở; thực hiện 15 nhiệm vụ nghiên cứu thường xuyên theo chức năng; triển khai 02 hoạt động nghiên cứu ứng dụng phối hợp với các tỉnh, thành phố; ký kết và triển khai 14 đề tài/dự án hợp tác với các đơn vị, tổ chức quốc tế; Tổ chức 11 hội nghị, hội thảo, tập huấn, tọa đàm khoa học …

Về công tác kế hoạch và đối ngoại, Viện Khoa học Lao động và Xã hội thực hiện đôn đốc, theo dõi, giám sát, đánh giá các nhiệm vụ KHCN của Viện theo quy trình và quy chế quản lý khoa học của Viện, tổ chức 45 phiên họp Hội đồng khoa học Viện. Bên cạnh đó, đảm nhiệm tốt vai trò đầu mối tổng hợp, báo cáo về các nội dung như: Các vấn đề liên quan đến ASEAN; Hội nhập quốc tế FTA theo Đề án 161 của Bộ.

Viện Khoa học Lao động và Xã hội cũng tổ chức ký kết thỏa hợp tác nghiên cứu giữa Viện Khoa học Lao động và Xã hội với tổ chức HSF (Đức) giai đoạn 2023 - 2025; ký kết các thỏa thuận hợp tác với 8 tổ chức quốc tế triển khai thực hiện 14 nhiệm vụ KHCN góp phần phục vụ cho công tác quản lý và hoàn thiện chính sách lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; phối hợp cùng các tổ chức quốc tế thực hiện 13 đoàn ra cho cán bộ tham gia vào các khoá đào tạo, hội nghị, hội thảo, diễn đàn khoa học, ... tại nhiều quốc gia (Thuỵ Sĩ, Nhật, Pháp, Đức, Ấn Độ, Thái Lan, Lào, Đài Loan, Philipine, Ý,...).

Ts. Bùi Sỹ Lợi, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội tham gia đóng góp ý kiến tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã cùng nhau trao đổi, làm rõ một số nội dung và đóng góp thêm nhiều ý kiến vào Kế hoạch triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Viện Khoa học Lao động và Xã hội.