Lĩnh vực Môi trường và Biến đổi khí hậu

Lĩnh vực Môi trường và Biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức phức tạp và lớn nhất mà thế giới đang phải đối mặt. Không một quốc gia nào có thể tránh được tác động của biến đổi khí hậu hay đối phó với các vấn đề c