Tọa đàm thúc đẩy việc làm bền vững tại các doanh nghiệp điện tử ở việt Nam

02/02/2018 08:45:09

Viện Khoa học Lao động và Xã hội và Cục Việc làm đã đồng chủ trì tổ chức buổi tọa đàm về “Thúc đẩy việc làm bền vững tại các doanh nghiệp điện tử ở Việt Nam” vào sáng ngày 31/01/2018 tại Khách sạn Công đoàn.

              Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Viện Khoa học Lao động và Xã hội và Cục Việc làm đã đồng chủ trì, phối hợp cùng một số đơn vị thuộc Bộ (Cục An toàn lao động, Thanh tra Bộ) tổ chức buổi tọa đàm về “Thúc đẩy việc làm bền vững tại các doanh nghiệp điện tử ở Việt Nam” vào sáng ngày 31/01/2018 tại Khách sạn Công đoàn.

  

 

Mục tiêu của tọa đàm: thảo luận về các giải pháp thúc đẩy việc làm bền vững trong các doanh nghiệp điện tử, bao gồm vấn đề sử dụng lao động, thực hiện các tiêu chuẩn lao động, an toàn lao động, môi trường lao động, các giải pháp thúc đẩy việc làm bền vững và vai trò của các bên liên quan.

Đến tham dự hội thảo gồm có đại diện của các Bộ, ngành, các tổ chức xã hội, cơ quan nghiên cứu, trường đại học, cơ quan địa phương và đông đảo cơ quan thông tấn, báo chí trong nước.

 

Phát biểu khai mạc hội thảo, Viện trưởng Đào Quang Vinh cho biết: Những năm gần đây Công nghiệp điện tử đã phát triển nhanh và trở thành một trong những ngành quan trọng nhất của kinh tế Việt Nam. Tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp điện tử đã tăng mạnh từ 7,4% năm 2011 lên 23,4% năm 2014 và đạt đến 32,5% năm 2015. Đây là ngành xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam từ năm 2012 với kim ngạch đạt 22,9 tỷ USD, hơn 57 tỷ USD năm 2015 (tăng 57,46% so với năm 2014). Năm 2017 đạt trên 71 tỷ USD, gấp 2,5 lần dệt may và gần 5 lần da giày.

Làn sóng công nghệ mới đã và đang có những tác động nhanh và mạnh đến các doanh nghiệp trong ngành điện tử trên nhiều phương diện như đổi mới công nghệ, tăng khả năng cạnh tranh, tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, thu hút nhân lực chất lượng cao,... và qua đó đã có những ảnh hưởng nhất định đến người lao động. Phát triển bền vững đã trở thành chiến lược hàng đầu của các doanh nghiệp. Bên cạnh đầu tư phát triển sản xuất, đảm bảo việc làm bền vững là nội dung quan trọng không thể bỏ qua.

 “Việc làm bền vững chính là những khát vọng của con người trong cuộc sống lao động của họ về cơ hội và thu nhập, quyền lợi, tiếng nói và sự thừa nhận; sự ổn định gia đình và phát triển cá nhân; sự công bằng và bình đẳng như nhau. Phản ánh mối quan tâm của Chính phủ, người lao động và người sử dụng lao động, những người sẽ cùng nhau tạo ra một sự hợp nhất về đối thoại ba bên”.

 

Sau khi nghe các bài trình bày tại Tọa đàm đã có nhiều ý kiến thảo luận về khuyến nghị chính sách và giải pháp nhằm thúc đẩy việc làm bền vững tại các doanh nghiệp điện tử ở Việt Nam, bao gồm vấn đề sử dụng lao động, thực hiện các tiêu chuẩn lao động, an toàn lao động, môi trường lao động và vai trò của các bên có liên quan.