Công ty Cổ phần Navigos Group Việt Nam về hợp tác thông tin thị trường lao động

19/06/2018 08:44:36

Ngày 12/6/2018 tại Hà Nội, Viện Khoa học Lao động và Xã hội (KHLĐ&XH) và Công ty Cổ phần Navigos Group Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác thông tin thị trường lao động.

Ngày 12/6/2018 tại Hà Nội, Viện Khoa học Lao động và Xã hội (KHLĐ&XH) và Công ty Cổ phần Navigos Group Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác thông tin thị trường lao động.

Theo đó, định kỳ hằng quý, Navigos Group sẽ cung cấp cho Viện KHLĐ&XH thông tin cập nhật về thị trường lao động Việt Nam bao gồm các thông tin tuyển dụng nhân sự cấp trung, cấp cao cùng các dự báo về xu hướng tuyển dụng của doanh nghiệp. Các thông tin này sẽ được tổng hợp trong Báo cáo hằng quý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Viện KHLĐ&XH sẽ phối hợp với Navigos Group để tổng hợp và biên soạn các thông tin này, đồng thời nêu rõ nguồn cung cấp tin đối với những thông tin mà Navigos Group cung cấp.

Ông Đào Quang Vinh, Viện trưởng Viện KHLĐ&XH cho biết “việc hợp tác này sẽ góp phần tăng cường khả năng ứng dụng các kết quả nghiên cứu của Viện hướng tới đảm bảo mục tiêu việc làm bền vững cho người lao động Việt Nam”. Theo Bà Nguyễn Phương Mai – Giám đốc Điều hành Navigos Search “đây cũng là bước tiến lớn trong việc các doanh nghiệp “bắt tay” với các nhà hoạch định chính sách để tạo môi trường việc làm bền vững cho người lao động”.

Một số hình ảnh tại lễ ký kết:

 

TS. Đào Quang Vinh, Viện trưởng Viện KHLĐ&XH và Bà Nguyễn Phương Mai – Giám đốc Điều hành Navigos Search đại diện cho 2 đơn vị ký kết biên bản ghi nhớ.