Hội thảo “Tham vấn báo cáo quan hệ lao động 2019”

25/11/2020 08:57:32

 

Sáng ngày 20/11/2020, trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ xây dựng năng lực cải thiện cơ sở dữ liệu quan hệ lao động quốc gia cho việc hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng khoa học” giữa Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và Viện Khoa học Lao động và Xã hội (ILSSA), hai bên đã phối hợp tổ chức Hội thảo tham vấn hoàn thiện Báo cáo quan hệ lao động năm 2019.

Tham dự và chủ trì Hội thảo có Ông Bùi Tôn Hiến, Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội và Ông Chang - Hee Lee, Giám đóc Văn phòng ILO tại Việt Nam. Tham dự Hội thảo có đông đảo đại biểu là Đại diện các cơ quan trong Bộ, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Sở LĐTBXH Hải Phòng , Liên đoàn Lao động Đà Nẵng, các trường đại học, các viện nghiên cứu, các chuyên gia trong nước và quốc tế.

Mục tiêu của Hội thảo nhằm chia sẻ các kết quả nghiên cứu về quan hệ lao động trong thời gian qua và xin ý kiến các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý và các chuyên gia về Báo cáo quan hệ lao động 2019.

Tại Hội thảo, các nhà quản lý, hoạch định chính sách, các chuyên gia đã chia sẻ và trao đổi về:

- Bối cảnh kinh tế - xã hội và xu hướng quan hệ lao động;

- Thương lượng tập thể - Thực tiễn, xu hướng và sáng kiến;

- Bài học thực tiễn từ Đà Nẵng và khuyến nghị về thúc đẩy thương lượng tập thể thực chất ở Việt Nam;

- Thực trạng và khuyến nghị về thương lượng tập thể thực chất ở Hải Phòng.

 Kết luận Hội thảo, Ông Bùi Tôn Hiến và Ông Chang - Hee Lee đánh giá cao báo cáo của nhóm nghiên cứu, những ý kiến góp ý của các đại biểu tại Hội thảo và mong muốn nhóm nghiên cứu sẽ tiếp thu các ý kiến của các đại biểu để rà soát, hoàn thiện lại báo cáo làm tài liệu tham khảo quý giá cho các bên liên quan, đồng thời làm nền tảng cho các báo cáo tiếp theo trong thời gian tới.

  

           Một số hình ảnh tại buổi hội thảo: