Thông tin Hội thảo: Bản tin Cập nhật thị trường lao động Việt Nam – Số 15, quý 3/2017

22/12/2017 14:28:11

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2017, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổng cục Thống kê tổ chức Hội thảo công bố “Bản tin Cập nhật thị trường lao động Việt Nam - Số 15, quý 3/2017”.

- Thời gian: 14h30- 16h30, Thứ ba, ngày 26/12/2017.

- Địa điểm: Hội trường tầng 2, nhà F, Viện Khoa học Lao động và Xã hội, số 2 Đinh Lễ,  Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Chủ trì Hội thảo: Ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.

Ban biên tập “Bản tin Cập nhật thị trường lao động Việt Nam” trân trọng kính mời các tổ chức/cá nhân quan tâm đến dự Hội thảo công bố Bản tin.

Đề nghị Quý Đại biểu có nhu cầu tham dự Hội thảo đăng ký theo địa chỉ bantinTTLD@molisa.gov.vn hoặc điện thoại 024.3824.0600/0165.875.1295 trước ngày 26/12/2017.

Ban Biên tập Bản tin trân trọng kính báo./.