Tọa đàm “Quản lý phát triển xã hội bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh về nhân lực, bảo đảm tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội”

25/11/2020 08:56:26

 

Thực hiện Công văn số 1117-CV/BCSĐ ngày 28/9/2020 của Ban Cán sự đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai hướng dẫn 151-HD/BKGTW về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng tại Tờ trình số 412/TTr-KHLĐ ngày 19/10/2020, sáng ngày 18/11/2020, Viện Khoa học Lao động và Xã hội đã tổ chức Tọa đàm “Quản lý phát triển xã hội bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh về nhân lực, bảo đảm tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội”.

Tham dự và chủ trì Tọa đàm có đồng chí Lê Tấn Dũng, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và đồng chí Bùi Tôn Hiến, Bí thư Đảng ủy Viện, Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội. Tham dự Tọa đàm có đông đảo đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Mục tiêu của Tọa đàm nhằm đánh giá tổng quan kết quả thực hiện công tác Quản lý phát triển xã hội bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh về nhân lực, bảo đảm tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội và định hướng Quản lý phát triển xã hội bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh về nhân lực, bảo đảm tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội giai đoạn 2021- 2030.

Tại Tọa đàm, các nhà quản lý, hoạch định chính sách, các chuyên gia đã chia sẻ và trao đổi về:

- Một số định hướng lớn trong dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng về Quản lý phát triển xã hội;

- Quản lý phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng ở Việt Nam;

- Quản lý phát triển xã hội bền vững, bảo đảm an sinh xã hội tại Việt Nam giai đoạn 2021-2030;

- Nâng cao năng lực cạnh tranh về nhân lực giai đoạn 2021- 2030;

- Nhiệm vụ và giải pháp phát triển lĩnh vực việc làm, tiền lương và quan hệ lao động, bảo hiểm xã hội, giảm nghèo, trợ giúp xã hội giai đoạn 2021- 2030.

Kết luận Tọa đàm, đồng chí Lê Tấn Dũng đánh giá cao những ý kiến góp ý của các đại biểu tại Tọa đàm và khẳng định sẽ tiếp thu những ý kiến xác đáng đề xuất cho Nghị quyết Đại hội XIII.

Một số hình ảnh tại biểu tọa đàm: