Hội thảo "Chính sách bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam – Thực trạng và định hướng cải cách"

03/12/2018 15:31:08

            Trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực của các tổ chức và các bên liên quan trong xây dựng khung thể chế, chính sách nhằm tăng cường bình đẳng ở Việt Nam”, hôm nay được sự đồng ý của Bộ LĐ-TB&XH, Viện KHLĐ&XH phối hợp với Viện Hanns Seidel (CHLB Đức) tổ chức Hội thảo: “Chính sách bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam – Thực trạng và định hướng cải cách”. Hội thảo diễn ra vào thứ 4 ngày 28/11/2018 tại Khách sạn Vietsovpetrol Đà Lạt, Lâm Đồng.

Mục tiêu của hội thảo nhằm:

(i)                Trình bày các phát hiện chính về tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp từ kết quả khảo sát tại Hà Nội và Bình Dương;

(ii)             Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện chính sách việc làm, kết nối cung cầu lao động và bảo hiểm thất nghiệp tại tỉnh Bình Dương;

(iii)           Thảo luận và góp ý về những phát hiện chính, khuyến nghị từ báo cáo kết quả khảo sát của Viện Khoa học Lao động và Xã hội.

Đến tham dự hội thảo gồm có đại diện của các đơn vị thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội: Vụ Pháp chế, Cục Quan hệ lao động và tiền lương, TTQG về Dịch vụ việc làm và đại diện đến từ BHXH Việt Nam.

Đại diện đến từ các sở/ban ngành tỉnh Lâm Đồng: Sở LĐTBXH tỉnh Lâm Đồng, Liên đoàn lao động, Cục Thống kê, tỉnh đoàn Lâm Đồng, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lâm Đồng.

Đại diện đến từ các sở lao động thương binh và xã hội: tỉnh Bình Dương, tỉnh Đăk Nông cùng đại diện đến từ các cơ quan BHXH của các tỉnh: Lâm Đồng, Bình Thuận, TP Hồ Chí Minh, Khánh Hòa,…

Đại diện đến từ trung tâm dịch vụ việc làm của các tỉnh: Bình Dương, Dak Nông, Đồng Nai, Lâm Đồng, Hải Dương, Tuyên Quang và đại diện của phòng Lao động thương binh và xã hội thành phố Đà Lạt, huyện Đức Trọng, Đơn Dương, Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Viện trưởng Đào Quang Vinh nhấn mạnh “Ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, trong đó có nội dung về BHTN. Nghị quyết này đã đề ra mục tiêu tăng dần tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia BHTN, đạt 28% vào năm 2021, 35% vào năm 2025 và 45% vào năm 2030. Theo Nghị Quyết, BHTN trong thời gian tới cần được đổi mới và thực hiện hiệu quả hơn nhằm phát huy đầy đủ các chức năng của BHTN, bảo đảm BHTN thực sự là công cụ quản trị TTLĐ”.

Trong bối cảnh chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện chính sách BHTN, 5 năm thực hiện Luật Việc làm, tháng 3 năm 2018 Viện KHLĐ&XH thực hiện khảo sát: Đánh giá chính sách bảo hiểm thất nghiệp tại Hà Nội và Bình Dương nhằm đánh giá ưu điểm và những vướng mắc, bất cập trong tổ chức thực hiện các chế độ BHTN làm cơ sở cho việc đề xuất sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện chính sách BHTN trong thời gian tới.

Sau khi nghe các bài trình bày và bình luận về báo cáo tại hội thảo, các đại biểu tham dự đã thảo luận về những định hướng, giải pháp về mặt thiết kế và tổ chức thực hiện nhằm tháo gỡ những khó khăn, bất cập để hoàn thiện chính sách BHTN, làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 28 trong thời gian tới, góp phần xây dựng một hệ thống an sinh xã hội bao trùm và bình đẳng.

Một số hình ảnh tại hội thảo: