Thông báo "Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi viên chức 2019 (đợt 2)"

08/10/2019 17:06:13

 Hội đồng tuyển dụng viên chức Viện Khoa học Lao động và Xã hội thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi viên chức 2019 (đợt 2) trong file đính kèm:

 

Danh sách trung  viên chức vòng 2