Thông báo "Kết quả điểm xét tuyển vòng 2 (đợt 2) kỳ tuyển dung viên chức năm 2019"

05/09/2019 15:00:06

 Hội đồng tuyển dụng viên chức Viện Khoa học Lao động và Xã hội thông báo kết quả điểm xét tuyển vòng 2 (đợt 2) kỳ tuyển dụng viên chức năm 2019 trong file đính kèm:

 

Kết quả tuyển dụng viên chức vòng 2 (đợt 2)